Print this page

← Trykk på "Medlemsområde" i menyen til venstre


For første gangs innlogging, følg instruksen under:

c
c
 
For første gangs innlogging, følg instruksen under.
Merk: Mail med nytt passord blir av enkelte e-postprogrammer oppfattet som søppelpost. Sjekk derfor mappe for søppelpost om ikke mailen dukker opp i Inbox.